מה זה ביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא מורכב משני גורמים:
א. ביטוח חיים
ב. ביטוח מבנה

בכל תשלום חודשי של המשכנתא גלום ביטוח חיים עבור כל אחד מבני הזוג. ביטוח משכנתא זה מבטיח, שבמקרה ואחד מבני הזוג ילך לעולמו לא יצטרכו הבנקים "לרדוף" אחר בן הזוג השני בכל קשור לתשלום החודשי של המשכנתא. הבנק חושש שמא בן הזוג שנותר בחיים עלול להיקלע לקשיים כלכליים ובשל כך להפסיק את התשלום החודשי. עם לקיחת ההלוואה בבנק מצרף הבנק את הלווים לתוכנית ביטוח החיים וביטוח מבנה, אשר בה הבנק הוא המוטב לקבלת כספי מלוא ההלוואה שניתנה באמצעותו לרוכשי הדירה, במקרה של פטירת הלווים חלילה או במקרה של נזק למבנה. עלות רכישת ביטוח משכנתא באמצעות הבנקים עשויה לייקר את הפרמיה החודשית באופן משמעותי. ניתן ואף רצוי לבצע תוכנית זו באמצעות חברת ביטוח ובכך לחסוך אלפי שקלים רבים לאורך שנות החזר המשכנתא.

ביטוח משכנתא

מעבר לריבית המשכנתא, הקובעת את גובה ההחזרים לאורך כל השנים הבאות ביכולתך להקטין את ההחזרים משמעותית באמצעות ביטוח משכנתא.

ביטוח משכנתא הנגבה על ידי הבנק יקר משמעותית וזאת מכיוון שהבנק מתייחס לכל הלווים כשייכים לאותה קבוצה. עובדה זו גורמת לביטוח הנכס והחיים להיות יקר משמעותית והפער עשוי להגיע לאלפי שקלים (כפוף לסכום ההלוואה, גובה הריבית ויתרת השנים עד תום ההלוואה).

יועץ ביטוח עובד מול חברות הביטוח המובילות בתחום ביטוח משכנתא. כדאי לפנות אל יועץ ביטוח בעל נסיון רב בהפקת פוליסות אלו ולבדוק באמצעותו אילו אפשרויות עומדות לרשותכם לצורך הוזלת עלות הביטוח ונטל תשלומי המשכנתא.